mocowanie.pl REKLAMA:
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 Akcje
Poprawa świadomości?
2008-10-11
W dniu 17 września 2008 r. odbyły się działania prewencyjno szkoleniowe poświecone mocowaniu ładunków. W ich trakcie wykorzystano broszurę informacyjną opracowaną przez redakcje kwartalnika „Towary Niebezpieczne", której celem jest zaprezentowanie zasad kontroli mocowania ładunku oraz możliwych sankcji.

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze komend miejskich policji z Zabrza, Chorzowa, Katowic, Bytomia oraz funkcjonariusze obsługujący rejon autostrady A4.

Skontrolowano łącznie 75 pojazdów, w tym 64 przewożące ładunki. Prawie połowa (30) kierowców nie posiadała właściwe zamocowanego ładunku. Porównując wyniki z poprzednich akcji prewencyjnych można zauważyć znaczący postęp. Łączna ilość mandatów nałożonych na kierowców to 54 co oznacza, że przeszło połowa skontrolowanych zasłużyła sobie na sankcje. Za brak zamocowania ładunku ukarano 30 kierujących.

W trakcie działań zatrzymano także 12 dowodów rejestracyjnych. Główną przyczyna zatrzymania były braki i nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdu.

W trakcie akcji na stronach internetowych komend policji pojawiła się informacja o prowadzonym działaniu.

Na wybranych trasach o statusie dróg krajowych policjanci przeprowadzali kontrolę zabezpieczenia przewożonych ładunków, sposobu ich umieszczenia na pojeździe. Kontroli podlegało także posiadanie przez kierujących wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów. Wprawdzie podejmowane dziś czynności zawierają elementy działań represyjnych to podstawowym ich celem jest podniesienie świadomości kierowców przewożących ładunki i niebezpieczne towary.

Jeśli przyjmiemy, że wyrywkowa kontrola może zobrazować to, co dzieje się na polskich drogach musimy stwierdzić, że co szósty pojazd poruszający się po drodze nie spełniał wymagań technicznych a co trzeci nie miał właściwe zamocowanego ładunku.
mocowanie.pl
Działania były nastawione na problematykę mocowania ładunków. Funkcjonariusze zostali zapoznani z podstawowymi działaniami, które powinny być wykonane przez kierującego pojazdem w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z przewożonymi ładunkami. Celem funkcjonariuszy było nie tyle karanie, co zwracanie uwagi na to, że niezabezpieczony ładunek może się przemieścić i spowodować zagrożenie.
Jako materiał pomocniczy wykorzystywano broszurę - ulotkę opracowana w ramach prowadzonej przez naszą redakcję akcji szkoleniowej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, która prezentuje podstawowe zasady mocowania oraz możliwe sankcje za złamanie przez kierujących przepisów.
Tradycyjnie postanowiliśmy udokumentować najczęściej ujawniane błędy. Przypisane do zdjęć komentarze zostały opracowane w oparciu o najczęściej powtarzane uzasadnienia i tłumaczenia kierowców. Państwa ocenie pozostawiamy ich logikę

mocowanie.pl
BŁĄD Numer 1 - ładunki „drobne" nie wymagają zabezpieczenia.


mocowanie.pl
BŁĄD numer 2 - makulatura i odpady nie wymagają zabezpieczenia ponieważ są to „śmieci". Przecież i tak je wyrzucimy wiec nie mogą się zniszczyć w transporcie...


mocowanie.pl
BŁĄD numer 3 - równo ułożone artykuły spożywcze nie muszą być zabezpieczane, ponieważ nigdy się tego nie robiło..

mocowanie.pl
BŁĄD numer 4 - ciężkie nie spadnie...


mocowanie.pl

mocowanie.pl
BŁĄD numer 5 - stan techniczny ładowni nie jest ważny...

Na zdjęciach prezentujemy burtę przednią pojazdu, którego kierowca uważał, że ładunek jest przez niego układany ZAWSZE w sposób nie pozwalający na przemieszczenie...

Mimo stałej poprawy świadomości kierujących musimy przypomnieć zasady. Co prawda, polskie normy nie są zbyt precyzyjne jednak są i ich stosowanie pozwala nie tylko na zapewnienie bezpieczeństwa lecz również na zastosowanie przez kierującego dowolnych środków mocujących.

A zatem cytujemy kodeks drogowy:

Art. 61. 1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

  1)   nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,

  2)   nie naruszał stateczności pojazdu,

  3)   nie utrudniał kierowania pojazdem,

  4)   nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.


Miejmy nadzieje że nieustanne przypominanie o obowiązkach oraz zwiększenie aktywności policji i pozostałych służb w zakresie kontroli mocowania ładunków przyczyni się do dalszej poprawy świadomości kierujących oraz związanego z tym zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.


Polityka prywatności, cookies i w zakresie danych osobowych
 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg