mocowanie.pl REKLAMA:
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Mamy już podstawę prawną dla oceny, czy ładunki zostały zamocowane prawidłowo!
, 2009-01-27
W znowelizowanej wersji umowy ADR 2009 po raz pierwszy uzupełniono przepis 7.5.7.1
Obecnie otrzymuje on brzmienie:

7.5.7.1
W razie potrzeby, pojazd i kontener powinny być wyposażone w elementy ułatwiające mocowanie towarów niebezpiecznych i manipulowanie nimi. Sztuki przesyłki zawierające materiały niebezpieczne lub nieopakowane przedmioty niebezpieczne powinny być umocowane przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. pasów spinających, burt przesuwanych lub przegród nastawnych), umożliwiających ich unieruchomienie w pojeździe lub w kontenerze w sposób zapobiegający takiemu ich przemieszczaniu podczas przewozu, które mogłoby spowodować zmianę orientacji sztuk przesyłki lub ich uszkodzenie. Jeżeli towary niebezpieczne przewożone są razem z innymi towarami (np. z ciężkimi maszynami lub skrzyniami), to wszystkie te towary powinny być tak umocowane lub zapakowane w pojeździe lub w kontenerze, aby zapobiec uwolnieniu się towarów niebezpiecznych. Przemieszczaniu sztuk przesyłki można również zapobiec poprzez wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni pomiędzy nimi przy użyciu przekładek lub poprzez blokowanie i usztywnianie sztuk przesyłki. W przypadku użycia elementów spinających, np. opasek lub pasów, należy unikać ich nadmiernego napinania, które mogłoby spowodować uszkodzenie lub deformację sztuki przesyłki1).

Na zakończenie dodano komentarz:
1)Wytyczne dla załadunku towarów niebezpiecznych mogą być przyjęte za dokumentem opublikowanym przez Komisje Europejską: „European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport". Dalsze wytyczne są udostępniane do używania przez właściwą władzę i stowarzyszenia zawodowe.

Dokumenty wspomniane powyżej można pobrać w sekcji pobierz gratis

Polityka prywatności, cookies i w zakresie danych osobowych
 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg