mocowanie.pl REKLAMA:
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Ładowanie pojazdów powyżej 40 ton
, 2013-06-29

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii i wynoszące:

 a)  50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,  

 b)  100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,  

 c)  200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość stawki opłaty za wydanie zezwolenia to 240 zł.

Kara za brak zezwolenia , lub wykonywanie przejazdu niezgodnie z warunkami - 1500 zł.

 

Powyższe zezwolenie określono w przepisach jako „KATEGORIA I”.

 

Zezwolenie tej kategorii jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Obejmuje ono pojazdy :

1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zatem przy korzystaniu z dróg dojazdowych do 8 ton nacisku na oś np. do siedziby załadowcy/rozładowcy takie zezwolenie będzie mieć zastosowanie przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej.

 

Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, wskazanymi w zezwoleniu. Wydaje je zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany na wniosek zainteresowanego podmiotu, do którego dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wydawane jest po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. 

 

Z zezwoleniem, zarządca drogi wydaje jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.  

 

Wzory formularzy: http://www.gddkia.gov.pl/pl/18/przejazdy-nienormatywne

 

Tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik oraz organy wydające https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/przejazdy-nienormatywne_3602/TABELA%20kategorii%20zezwolen%20i%20oplat.pdf

 

Polityka prywatności, cookies i w zakresie danych osobowych
 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg