mocowanie.pl
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 Akcje
Bezpieczeństwo w praktyce - działania prewencyjno kontrolne KM policji w Katowicach oraz redakcji kwartalnika Towary Niebezpieczne.
2008-04-10
W dniu 2008-04-10 w ramach działań KM Policji w Katowicach przy udziale naszej redakcji odbywały się działania prewencyjne mające na celu uczulenie uczestników ruchu drogowego na problematykę mocowania ładunków. Celowej kontroli podano kierowców poruszających się drogą krajową. Celem kontroli było nie tylko doskonalenie praktyki policjantów z drogówki w Katowicach ale także promowanie zasad właściwego mocowania ładunków wśród kierowców. W tym celu każdy skontrolowany otrzymywał specjalnie opracowaną broszurę prezentującą zasady mocowania oraz miał okazje skorzystać z pomocy eksperta w tym zakresie .


Łapanka na kierowców mających zabezpieczone ładunki...

Celowej kontroli poddano 16 kierowców pojazdów przewożących ładunki. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich kontroli możemy założyć, że nie więcej niż 40% kierowców będzie miało zamocowane ładunki. Postanowiliśmy zatem nagrodzić tych najlepszych. Przygotowaliśmy specjalne nagrody - jednak nie udało nam się zbyt wiele ich wręczyć. Bez zarzutu zamocowany ładunek miał tylko jeden kierowca! Zastosował on zamocowanie lekkiego ładunku, który zajmował stosunkowo dużą przestrzeń przy pomocy belek rozporowych. Zastosowana została metoda kształtowa polegająca na ścisłym upakowaniu.
Kierowcę nagrodziliśmy pasem do mocowania ładunku. Był to nagrodzony w ubiegłorocznej edycji naszego konkursu „Złoty Pas 2007" pas DoZurr 5000 wyprodukowany przez firmę Dolezych z Katowic. Nagroda trafiła do Pana Andrzeja Brzezińskiego z firmy C.Hartwig Katowice. Serdecznie gratulujemy! Kierowca miał jeszcze dodatkowe szczęście - fakt wręczenia został udokumentowany przez Telewizję Polską z Katowic.

wygrany.jpg
Foto.: Zwycięzca Pan Andrzej Brzeziński na tle swojego pojazdu.


Statystyka jest nieubłagalna

Podstawowe problemy ujawnione w czasie działań obejmowały brak świadomości, że wymagane jest zamocowania ładunków. Większość skontrolowanych kierowców twierdziła, że „ładunek przecież stoi" - a zatem nie muszę go specjalnie mocować. Bardziej doświadczeni kierowcy zwykle nie zabezpieczali ładunków od tyłu, a główne zamocowanie polegało na oparciu sztuk ładunku o burty pojazdu.
Jeden z kierowców zawodowo zajmujący się transportem okazał do kontroli stary druk prawa jazdy. Tłumaczył, że nie miał czasu, by wymienić... W obecnej firmie był zatrudniony od niedawna. Nasuwa to przypuszczenie, ze przedsiębiorca transportowy zatrudniając kierowcy nie sprawdził posiadanych przez kandydata na kierowcę uprawnień.
Wobec trzech pojazdów zatrzymano dowody rejestracyjne. Jeden z kierujących okazał do kontroli dokument potwierdzający, że wczoraj za brak wymaganych badań technicznych został mu cofnięty dowód rejestracyjny.
Wobec dwóch kierujących zastosowano pouczenia oraz zobowiązano ich do uzupełniani braków w zamocowaniach ładunków. Nałożono łącznie 13 mandatów karnych na kierujących, w tym dwanaście, za brak zamocowania ładunków i jeden za stan techniczny.
Łącznie kontrolowane pojazdy były wyposażone w (aż) cztery (!) pasy. Znajdowały się jednak one „w gotowości" zdobiąc skrzynki lub ściany naczep.
Większość kierowców nie potrafiła też precyzyjnie określić jaka jest waga ładunku, który przewożą.


Podstawowe błędy

Drobne ładunki nie wymagają zabezpieczenia ...

1.jpg

Kierowca tago pojazdu wykazał zdziwienie, że w Prawie Ruchu Drogowego są zapisy wymagające zamocowania ładunków.
Przypomnijmy zatem zgodnie z art. 61 ust. 3. ustawy Prawo Ruchu Drogowego „Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni". Poza tym, zgodnie z art. 61 ust. 4. „Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy". Regulacja obejmuje wszystkie pojazdy przewożące ładunki.
Za nie zamocowanie ładunków na kierującego może zostać nałożona sankcja na podstawie art. 97 Kodeksu Wykroczeń w postaci mandatu karnego na kwotę od 20 do 500 zł.

Próżne przestrzenie mogą doprowadzić do przemieszczenia ładunku

2.jpg
Gdy ściśle upakowujemy ładunek nie powinniśmy pozostawiać pustych przestrzeni.
Jeśli ładunek nie wypełnia całej przestrzeń ładowni w wyniku sił działających w transporcie (np. na skutek działania siły odśrodkowej) może się przemieścić. Puste przestrzenie należy zabezpieczyć wkładając w nie materiał wypełniający taki jak palety czy poduszki powietrzne lub zamocować ładunki, które mogą się przesunąć.

Przewóz drewna

3.jpg
Nie wymaga chyba komentarza... Przyjmujemy zakłady - ile spadnie?

 

4.jpg
„Panie władzo - ja zawsze tak woziłem... " Dobrze, że nie padało.

Kreatywne myślenie

6.jpg
Ładunek wystający 50 cm poza krawędź pojazdu powinien być oznaczony. Patrząc na powyższe zdjęcie musimy chyba przytoczyć przepisy. Tradycyjnie zacytujemy Prawo Ruchu Drogowego. (Art. 61 ust. 8.) Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5m. Wymagane oznaczenie to:
Pasy białe i czerwone umieszczone bezpośrednio na ładunku lub na tarczy, na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej.
Chorągiewki są dopuszczone do oznaczania ładunku z przodu lub z boku....


Wnioski? Kierujący pojazdami w większości wypadków nie znają regulacji w zakresie mocowań ładunków. Czasami „coś słyszeli" np., ze ładunki wystające poza obrys musza być oznaczone jednak nie maja zwyczaju korzystania z przepisów lub korzystania z dorady osób kompetentnych. A takich możliwości jest wiele. Można na przykład pytania w zakresie mocowania kierować do redaktorów serwisu www.mocowanie.pl. Miejmy nadzieje, że stale zwiększające się wymagania nadawców oraz praktyka kontrolna służb nadzorujących przewóz drogowy przyczyni się do zmian w świadomości, a jednocześnie do zwiększenia bezpieczeństwa.


 

 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg