mocowanie.pl
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Nowe Wydawnictwo - Zabezpieczanie Ładunków - Poradnik praktyczny
, 2007-11-02
zabezpieczeni_maly.jpgZabezpieczanie Ładunków - Poradnik praktyczny
Marek Różycki, współautor Jarosław Kędzior.
Format B5. Stron 80
ISBN 978-93-924640-1-3


Mocną stroną nowej broszury jest prezentacja problematyki mocowania ładunków od strony najczęściej popełnianych błędów. Nie zajmuje się ona teorią lecz praktyką - wskazując jednocześnie, że łamanie przepisów może zostać ukarane.
Wszystkie błędy przedstawiona w sposób graficzny opatrując komentarzem oraz wskazując podstawy sankcji, jakie grozą kierowcy. Jej wydaniu przyświeca cel promocji bezpieczeństwa, została ona bowiem wydana w ramach akcji prewencyjnej oraz dla celów Konferencji "BEZPIECZNY TRANSPORT DROGOWY", zorganizowanej przez Fundację Akademia Transportu przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod patronatem Ministerstwa Transportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Materiał został podzielona na części związane z pojazdem, ładunkiem oraz środkami mocującymi. Uzupełnieniem są prezentacje przykładowych wypadków wraz ze zdjęciami i opisem. Do pracy dodano także aneks zawierający zestawienie norm obowiązujących w Polsce, które są związane z przemieszczaniem ładunków, wzorcowy program szkolenia w zakresie mocowania ładunków a także krótki, syntetyczny podręcznik właściwego mocowania wybranych ładunków. Broszura wpisuje się w lukę, jaką tworzą niespójne, lakoniczne przepisy oraz praktyka oparta na wierze, że i tym razem nic podczas przewozu się nie stanie. Należy mieć nadzieję, że prezentacja złych przykładów zmusi czytelników do myślenia i w ten sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

 

Spis treści


Część I: Pojazd
Jakie wymagania są stawiane pojazdom w zakresie mocowania ładunków?
W jaki sposób dostosować pojazd do przewożonego ładunku?
W jaki sposób upewnić się, że pojazd jest przygotowany do załadowania?
Praktyka

Cześć II: Ładunek
Jakie są wymagania w zakresie zabezpieczenia poszczególnych ładunków?
Praktyka

Cześć III: Środki mocujące
Jakie są rodzaje środków mocujących?
Jak oceniać stopień zniszczenia środków mocujących?
Jakie są kryteria oceny przydatności środków mocujących?
Ile pasów należy zastosować?
Praktyka

Cześć IV: Wypadki
Aneks
Załącznik 1 - Słownik skrótów
Załącznik 2 - Zestawienie norm obowiązujących w Polsce
Załącznik 3 - Szkolenie w zakresie mocowania ładunków
Załącznik 4 - Podręcznik właściwego mocowania wybranych ładunków

 

 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg