mocowanie.pl
 O Nas Nowości Kalkulator Teoria Konsultacje wydawnictwa Nasze inicjatywy Pobierz gratis kontakt
 NOWOŚCI
Wytyczne w zakresie mocowania butli
2015-02-19
[ czytaj całość ... ]
Złoty Pas 2014 Wręczony
2014-11-17

W roku 2014 nagrodę Złoty Pas 2014 dla najbardziej innowacyjnych producentów środków mocujących otrzymali:

  • Firma Dolezych Polska za napinacz DoRapid® oraz siatkę bezszwową DoKEP®-SITnet®,
  • Firma Load-Lok Polska Sp. z o.o. za system burt Mega Huckepack XLS  oraz rozwiązanie ŒZurrwinde,
  • Firma Cordstrap Polska SP. z o.o. za spinkę do ładunków dynamicznych Dynablock.

Tegoroczne badanie środków mocujących ZŁOTY PAS 2014 zmieniło się w poszukiwanie innowacyjnego produktu dla mocowania.
Serdecznie Gratulujemy! 

[ czytaj całość ... ]
Nowy kurs w zakresie mocowania
2014-07-22

Wydawnictwo emepress w ramach platformy elearningowej www.elearning.baza-wiedzy.edu.pl opublikowało kurs w zakresie mocowania ładunków. 

 

[ czytaj całość ... ]
Naciski na osie - będzie zmiana prawa
2014-07-02

Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa Operacji transportowych ETOS wraz z redakcją kwartalnika Towary niebezpieczne od przeszło roku wspiera przewoźników ukaranych za przeważenia pojazdów na drogach o dopuszczalnym nacisku niższym niż 11,5 tony. W ramach prac złożona została skarga do Komisji Europejskiej, w której przyznano rację przewoźnikom. Sprawa jest rozwojowa. W ostatnim czasie w wyniku kolejnego zapytania Ministerstwo poinformowało o rozpoczęciu prac nad zmianą polskiego prawa.

 

[ czytaj całość ... ]
Ugoda w sprawie nacisków na osie
2014-04-28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia br otrzymaliśmy od Dywizji Transportu Komisji Europejskiej potwierdzenie, że dział prawny przekazał informacje o konieczności uruchomienia procedury w sprawie naruszenia przez Polskę przepisów prawa unijnego w zakresie nie dostosowania  sieci drogowej do uzgodnionego standardu. Warunkiem wstrzymania działań jest udzielenie pomocy dla pokrzywdzonych przedsiębiorców.

W ramach powołanego w tym celu stowarzyszenia pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych ETOS zamierzamy zawrzeć z rządem polskim ugodę, która będzie przewidywała zwrot poniesionych kosztów wynikających z nałożonych kar, w przypadku, gdy naciski na osie przekroczyły standard danej drogi ale nie przekroczyły wartości 11.5 tony na oś. 

Brak ugody stanie się podstawą uzasadniajacą wszczęcie postępowania, które może się skończyć żądaniem zwrotu wszystkich środków wydanych niewłaściwie na infrastrukturę drogową w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przyłączenia się do stworzyszenia. 

 

Więcej informacji na www.etos.org.pl

[ czytaj całość ... ]
Zmiany w mocowaniu ładunków - 2015
2014-03-23

W dniach 6-9 maja 2014 w Genewie podczas 96 sesji Grupy Roboczej WP15 ONZ zostaną poruszone kwestie stosowania wytycznych modelowych i kodeksu praktyki IMO/ILO/UNECE w zakresie mocowania ładunku. Celem wniosku będzie wyjaśnienie które wytyczne  (i w jakiej wersji mają zastosowanie) oraz problemy rozłożenia i mocowania ładunku - Wniosek IRU aktualizacja 7.5.7.1 ADR Oznacz to, że rok 2015 przyniesie kolejne zmiany w zakresie podstaw prawnych do mocowania ładunków.

 

O wynikach prac będziemy informować na łamach kwartalnika TSL-Manager (www.tsl-manager.pl)

[ czytaj całość ... ]
Badanie mocowania
Marek Rożycki , 2013-11-15
W ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej zapytan odnośnie określenia wymagań mocowania dla pojazdów nie spełniajacych norm. 
W celu ulatwienia polskim przewoźnikom i załadowcom prac rozpoczęliśmy gromadzenie danych o wykonanych testach i badaniach.
Zgromadzone dane wykorzytsujemy do zoptymalizowania zaleceń. 
[ czytaj całość ... ]
Zmieniamy prawo - w interesie załadowców i przewoźników
2013-09-17

Do Premiera Rządu RP oraz Głównego Inspektora ITD zostało wystosowane wezwanie  do podjęcia działań mających na celu zapewnienie zgodności z prawem unijnym poprzez zaprzestanie wymierania kar w oparciu o normy określone w zapisach  Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 w sprawie wykazu dróg krajowych i dróg wojewódzkich po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej polska praktyka podziału sieci drogowej na drogi o naciskach na osie 8, 10 oraz 11, 5 tony jest nieważna. Administracja ma 2 miesiące na podjęcie działań.  
Wszystkich zainteresowanym problemem prosimy o kontakt (info@mocowanie.pl

[ czytaj całość ... ]
Polska praktyka ważenia pojazdów jest niezgodna z Dyrektywą!
2013-09-11

Tak odpowiedziała Komisja Europejska rozpatrując skargę złożona przez Marka Różyckiego przeciw Państwu Polskiemu. Sprawa dotyczyła praktyki nakładania kar za przekroczenia nacisków na osie w przypadku, gdy nie została przekroczona dopuszczalna ładowność pojazdu.

[ czytaj całość ... ]
Praktyka przewozowa
2013-07-26
Co możemy zobaczyć na drodze...
[ czytaj całość ... ]
¦‹«123456»›¦ strona 3 z 6
 Nasze akcje
2017-11-29
Współpraca z programem "NA OSI"
[ czytaj całość ]
2013-05-23
Mocowanie optymalne
[ czytaj całość ]
[zobacz wszystkie nasze akcje]
 Polecamy
box_sklep_kierowcy.pngbox_towaryniebezpieczne.pngbox_reach.jpg